SAMLINGARNA

Ålands Jakt-och Fiskemuseums samlingar representerar lokalhistoria främst från 1800- och 1900-talet till nutid i form av föremål, fotografier, kartor, film och annat arkivmaterial. Samlingsarbetet påbörjades på 1970-talet och samlingen ägdes av Stödföreningen för Ålands Jakt-och Fiskemuseum rf innan den övergick i Stiftelsen Ålands Jakt-och Fiskemuseums ägo då museibyggnaden stod klar 1995. De flesta föremål har donerats till museet av privatpersoner och vi tar fortfarande emot donationer kontinuerlig efter en utvärdering. Museets samlingar består av tre huvudsakliga samlingar;
Etnografiska samlingarna innehåller föremål främst från slutet av 1800- talet och framåt men enstaka äldre föremål förekommer.
Naturhistoriska samlingarna består främst av uppstoppade djur, fåglar och ägg samt endel skallar och skelett. Vi kan ej ta emot uppstoppade djur och fåglar som är fridlysta om du inte har ett tillstånd från landskapsregeringen att hålla ett fridlyst djur.
Arkivalier. De flesta av museets arkivalier är från 1800- och 1900-talet, med undantag för den äldsta, en jaktlag från 1664.

BIBLIOTEKET

Museet har jakt- och fiskelitteratur som kan läsas på plats i biblioteket. Böckerna och tidskrifterna utlånas ej. Böckerna ingår ej i någon databas men det finns en förteckning över dem.