KOKOELMAT

Ahvenanmaan metsästys- ja kalastusmuseon kokoelmat kertovat paikallishistoriasta 1800-luvulta nykyaikaan. Kokoelmat koostuvat esineistä, valokuvista, kartoista, filmeistä ja arkistomateriaalista. Kokoelmien kerääminen aloitettiin 1970-luvulla. Ahvenanmaan metsästys- ja kalastusmuseon tukiyhdistys ry omisti tuolloin kokoelmat. Museorakennus valmistui vuonna 1995. Samoihin aikoihin yhdistys muutettiin säätiöksi ja kokoelmat siirtyivät museon säätiön omistukseen. Kokoelmat ovat muodostuneet pääasiallisesti yksityishenkilöiden lahjoituksista. Museo ottaa edelleen vastaan lahjoituksia kokoelmapoliittisen suunnitelmansa mukaan. Kokoelmat koostuvat pääosin kolmesta kokoelmasta: Etnografisessa kokoelmassa on esineistöä 1800-luvun lopulta nykyaikaan. Yksittäisiä vanhempia esineitä kuuluu myös kokoelmaan. Luonnontieteellinen kokoelma koostuu pääasiassa täytetyistä eläimistä ja linnuista, munakokoelmasta sekä kalloista ja luurangoista. Museo ei voi ottaa vastaan täytettyjä eläimiä tai lintuja, jotka ovat rauhoitettuja, jollei lahjoittajalla ole Ahvenanmaan maakunnan hallituksen myöntämää lupaa rauhoitetun eläimen säilytykseen. Museon arkisto sisältää materiaalia 1800- ja 1900-luvuilta, poikkeuksen muodostaa museon vanhin dokumentti, metsästyslaki vuodelta 1664.

KIRJASTO

Museon kirjastossa voi tutustua metsästys- ja kalastusaiheiseen kirjallisuuteen. Kirjoja ja lehtiä ei voi lainata. Kirjaston kirjat ja lehdet on luetteloitu mutta niitä ei ole viety tietokantaan.