OM MUSEET 

Ålands Jakt- och Fiskemuseum är ett privat museum som drivs av Stiftelsen Ålands Jakt- och Fiskemuseum sr. Museibyggnaden är ritat av Folke Wickström och ligger i en naturskön miljö precis bredvid havet och Käringsunds fiskeläge med sina små sjöbodar.

Historik

Museet samlingar fick sin början på 70-talet då Allen Mattsson tillsammans med några andra började tillvarata föremål med anknytning till åländsk jakt-och fiskekultur. Stödföreningen för Ålands Jakt-och fiskemuseum r.f. grundades 1978 och samlingarna fortsatte att växa. Redskap, verktyg, vapen och allehanda objekt samlades in genom donationer och inköp på auktioner. Stiftelsen Ålands Jakt-och Fiskemuseum sr. grundades 1994 och året därpå, år 1995 invigdes Ålands Jakt och Fiskemuseum i Käringsund, Eckerö på västra Åland och stödföreningens samlingar fick ett fast hem. Stiftelsen har ett förvaltningsråd och en stiftelse. Stödföreningen för Ålands Jakt-och Fiskemuseum fungerar som en fristående ideell förening som bistår museet. 

 

Förvaltningsrådet

Stiftelsens verksamhet övervakas av förvaltningsrådet. Förvaltningsrådets medlemmar är representanter för stiftelsens grundare. Förvaltningsrådet sammansättning 2022>

Bernt Bergman (Eckerö kommun)  ordförande
Tage Mattsson (stiftaren Erolf Fellman)
Stefan Lindroos (Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum)
Fjalar Eklund (Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum)
Simon Påvals  
Leif Borg (Eckerö kommun)
Erik Raitanen (Föglö Kommun)
Tomas Karlsson (Eckerö Linjen)
Kira Gustafsson (Ålands Landskapsregering)
Conny Andersson (Ålands Landskapsregering)

Styrelsen

Styrelsemedlemmarna utses av förvaltningsrådet. Styrelsens sammansättning 2021>

Rainer Juslin (stiftaren Erolf Fellman) ordförande
Britt Berhtén-Eklund (Eckerö kommun)
Yngve Österlund (Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum)
Jan Stenroos (Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum)
Staffan Beijar (Ålands landskapsregering)

STÖDFÖRENINGEN

Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum r.f grundades 1978 och är fortfarande verksamma och en viktig del av museet eftersom de bidrar med frivilliga krafter. Om du vill bli medlem i Stödföreningen kontakta ordförande Karl-Anders Lindholm på telefon +358 457 374 9858. Om du vill hedra någons bemärkelsedag eller bortgång med en inbetalning till stödföreningen finns …… på……. Direkta ekonomiska bidrag till Stödföreningens verksamhet kan också betalas in på konto FI76 66100 02301547 (kolla att det är rätt!)

KONTAKT

Museet har en intendent som jobbar på deltid, under sommarhalvåret anställs sommarpersonal

Intendent

Johan Bergman

+358 40 588 6716

info@jaktfiskemuseum.ax

HYR MÖTESRUM

Vill du hyra mötesrum på museet är det möjligt. Kostnad 40€/h. Ring och boka. 

(BLI VOLONTÄR)

HÅLLBARHETSARBETET

Ålands Jakt-och Fiskemuseum arbetar med att utveckla och förbättra hållbarhetsarbetet inom organisationen. Begreppet innefattar såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet. Arbetet utgår från den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan som baserar sig på de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Läs mer om Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland på www.barkraft.ax

Ålands Jakt-och Fiskemuseum är Kranmärkt och jobbar mot en Green Key certifiering.