Museet och föreningen

Om stödföreningen

Om museet

Ålands jakt- och fiskemuseum ligger vackert beläget intill Fiskeläget och havet i Käringsund, Eckerö. Vårt museum berättar om ålänningarnas vardag förr med jakt, fiske och skärgårdsliv. Texter och svartvita fotografier kompletterar föremålen och beskriver livet på fiskelägen och marknader, hur man jagade säl och drog not.

Ålands jakt- och fiskemuseum öppnade 1995. Museet drivs av en stiftelse vars ändamål är att främja den kulturella utvecklingen inom jakt och fiske. Initiativet till museet togs av Stödföreningen för Ålands jakt- och fiskemuseum.

Museet ritades av arkitekt Folke Wickström och är ett spännande hus med många vinklar, vrår och takåsar. Tanken är att museet ska smälta in i omgivningen; Fiskeläget med dess grå strandbodar. Museet ligger i en naturskön miljö precis bredvid kusten till Ålands hav.

Föremålen i museet har till största delen samlats in av Stödföreningen för Ålands jakt- och fiskemuseum. I museet finns också donationer och depositioner av privatpersoner. Under 2017 stöddes museet av Ålands Kulturdelegation/PAF, Svenska Kulturfonden och Eckerö Kommun. Vi tackar det ödmjukaste för alla bidrag!

om museet

Stödföreningen

Initiativet till museet togs av den ideella föreningen Stödföreningen för Ålands jakt- och fiskemuseum. Man började samla in föremål till museet redan på 1970-talet.

 

Stödföreningen finns fortfarande och frivilliga krafter behövs alltid. Om du vill delta i museets frivilliga verksamhet, hör av dig direkt till museet eller till stödföreningens kontakt Karl-Anders Lindholm på telefon +358-457-374 9858.

 

Om du vill hedra någons bemärkelsedag eller bortgång med en inbetalning till stödföreningen och på så vis stöda museet finns det inbetalningsmöjligheter via Ålandsbanken. Stödföreningen för Ålands Jakt & Fiskemuseum Kontonr FI0766010002301547

 

Tillbaka upp

stödföreningen