TJÄNSTER

Museibutik Havsboden

I våran museibutik hittar du åländskt hantverk, böcker om jakt, fiske, djur och natur samt Ålands historia och sevärdheter och annat intressant. Museibutiken Havsboden får du självklart besöka utan att betala inträdesavgift till museet! Museibutiken har samma öppettider som museet.

Andra tjänster

Hyra mötesrum 40€/h

Om du är intresserad av att hyra andra lokaler i museet, kontakta intendenten.

Guidningar​

Museet erbjuder flera guidningar men det går också bra att skräddarsy guidningar enligt behov och önskemål. Eksempel på guidningar

Jakt och Fiske 45 min

Barnens Museum

För barnen finns mycket att se och göra på vårt museum, bland annat och gå tipsrundorna Djurtipset och Jägarexamen. 

Utanför museet finns fiskebåten Svanö, där barnen får klättra, undersöka och segla på de sju haven.

I museet kan barnen bekanta sig med åländska djur och fåglar. Sälen Sälle, Älgen Örjan Taggelin och Mårdhunden Mia berättar mer. De konserverade djuren, fåglarna och fiskarna är spännande att titta på.

Museilåda

Här hittar du museets forskarblad för barn som går att ladda ned och titta på egen hand hemma. På kort finns det kortfattad information om djur som kan finnas på Åland.

För daghem och skolor

Ålands jakt- och fiskemuseum är ett lämpligt besöksmål för skol- och dagisgrupper i alla åldrar. Vi har utvecklat en särskild lärarhandledning som innehåller förslag på aktiviteter både före, under och efter besöket. Vi skräddarsyr gärna ert besök på museet, maila oss! Om ni önskar guidning behöver ni boka det på förhand.
På ett museum finns många gamla föremål och vi vill gärna att ni informerar er skol- eller dagisgrupp i förväg om hur man beter sig på ett museum. Utvalda föremål är så kallade “Röra och göra” med skyltar föreställande en grön hand. Föremål märkta med en röd hand är inte tillåtna att röra. För barnen finns också aktiviteterna Tipsrundan och Jägarexamen på museet.
Barnen får gärna fotografera inne på museet för privat bruk eller för elevarbeten. I elevarbeten får ni gärna nämna att fotografierna är tagna på Ålands jakt- och fiskemuseum.

LÄRARHANDLEDNING

Som lärare kan du förbereda dig och din klass inför ett studiebesök på Ålands Jakt- och Fiskemuseum. Antingen kan du med hjälp av denna handledning läsa in dig på muséets innehåll (vilket ger dig underlag för att leda klassen på egen hand) eller så kan du kan leta inspiration av handledningen för en förberedande lektion och boka en guidad tur i förväg. Meddela gärna på förhand om du önskar göra en tiprunda eller få studiematerial på plats så ordnar vi det, det ingår i entrépriset för ert besök.

Egen matsäck kan och får förtäras på trappan utanför museet, på innergården eller på klipporna nära museet. Inomhus äter och dricker vi inte.

Museéts innehåll

Muséet beskriver ålänningarnas vardag förr, hur man som jägare och fiskare fick mat på bordet och försörjde sin familj. I utställningarna finns allt som rör jakt, fiske och skärgårdsliv. Svartvita fotografier och texter kompletterar föremålen och beskriver livet på fiskelägen och marknader, hur man jagade säl och drog not.

Vi har en planritning, en karta som visar vad muséet består av, och var de olika ämnesområdena ligger, vilket underlättar eventuella förberedelser för egen rundvandring.

UPPGIFTER FÖR ELEVERNA

Bilduppgift (årskurs 1-9)

Inför besöket

Bilduppgiften består av ett antal bilder på föremål som finns i muséets samlingar. Föremålen på bilderna finns i basutställningen. Det är fritt att hitta på egna sätt att använda dessa, annars enligt exemplet nedan:

Börja med att berätta vad muséet innehåller Dela ut bilderna till indelade grupper eller till enskilda elever Diskutera vad bilden föreställer och vad föremålet är/vad det kan ha brukats till.

Under besöket

På plats får guiden veta vilka bilder som valts om ni har guide (om inte alla använts) Under rundturen stannar du som lärare (som med hjälp av guiden lokaliserat föremålen) eller guiden upp vid föremålen. Här får den som fått föremålet på bilden förklara vad han eller hon tror att det är och vilka funderingar som dykt upp kring föremålet. Därefter placeras föremålet i sitt sammanhang.

Har ni ingen guide, fråga personal på plats.

Efter besöket

Rundturen skall ge underlag för diskussioner kring livet förr och nu, där barnen kan jämföra sin livssituation med exempelvis fiskesamhällets.

Exempel på diskussionsfrågor i klassrummet efter besöket:

 • Hur skiljer sig ert liv från ungdomarnas liv förr? (Kring tiden som åskådliggörs på muséet)
 • Hur tror ni den tidens ungdomar tänkte, agerade de möjligen annorlunda i olika situationer?
 • Hur tror ni att ett framtida jakt- och fiskeliv skulle kunna te sig?

Att arbeta i grupp och lära vidare (årskurs 3-9)

Dela upp eleverna i grupper om tre/fyra elever när ni kommer till muséet. Ge dem varsitt område som de ska finna intressant fakta kring. De olika ämnesområden är:

 • Notfiske
 • Säljakt
 • Trålfiske
 • Kvinnornas roll i fisket
 • Fiskelägen och marknadsplatser

Be dem sedan återvända till sin grupp där de en och en får berätta för de andra i gruppen vad de lärt sig om sitt ämne.

Svara och lös uppgifter som:

 • Vad handlar ditt område om?
 • Nämn två verktyg eller tillbehör du ser som är kopplat till ditt område (tips: du hittar namnet på verktygen på föremålens lappar) och vad det har använts till.
 • Skriv ner tre saker du inte visste om från förr (och finns inte det, välj tre saker du tycker är mest intressant!).
 • Rita av ett föremål som kan kopplas till ämnet.

De kan antingen svara i punktform eller välja att skriva en generell beskrivning av sitt ämne. Här är det viktigt att både finna informationen i informationsbladen men även genom att granska föremålen där man med egna ord beskriver dem.

Detta kan sedan tas med tillbaka till skolan där eleverna arbetar vidare med sina ämnesområden, enskilt eller i grupper.

ÖVRIGA AKTIVITETER FÖR BARN I MUSEÉT

Vem bor på muséet? Djurtipset (årskurs 1-2)

Det finns många djur som bor på muséet. Med inspiration av dessa har grafiskt utformade djurkaraktärer utformats med tillhörande berättelser kring deras liv och dagliga göromål. I djurtipset finns frågor kring djurens liv och utseende som eleverna skall besvara. Meddela oss gärna på förhand om ni vill göra djurtipset så ser vi till att det finns tillräckligt framme för er klass.

De djurkaraktärer som presenteras är:

 • Älgen Örjan Taggelin
 • Sälen Sälle och sälungen Moses
 • Mårdhunden Mia
 • Haren Harry
 • Rådjuret Rambi
 • Sören Strömmingsson med familj och
 • Ugglan Ulla

Tipsrundan – Jakt och Fiskemuséets egen jägarexamen (årskurs 3-9)

Tipsrundan är en frågesport där eleverna både måste leta i informationstexterna och granska föremålen mer noggrant för att finna svaren.

Det gäller att hitta de olika föremålen i samlingarna som frågorna utgår ifrån men svaren kan även finnas med i muséets olika tematexter. Detta gör att eleverna blir ”små forskare”.

Meddela oss gärna på förhand om ni vill göra tipsrundan så ser vi till att det finns tillräckligt material för er grupp.

+358 (18) 38 299
+358 (0)40-588 6716
info@jaktfiskemuseum.ax