OM MUSEET

Om museet

Stiftelsen Ålands Jakt- och Fiskemuseum förvaltar ett privat museum med en bred etnografisk samling om åländsk jakt- och fiskekultur. Museet ritades av arkitekt Folke Wickström och ligger i en naturskön miljö precis bredvid kusten till Ålands hav. Museet smälter in i omgivningen i Käringsunds fiskeläge med dess många båthus.

Samlingarna är en stor informationskälla som representerar lokalhistoria främst från 1800- och 1900-talet till nutid i form av föremål, fotografier, kartor, film och annat arkivmaterial.

Samlingsarbetet påbörjades redan på slutet av 1970-talet på grund av en oro att stora delar av det åländska jakt- och fiskekulturarvet var på väg att försvinna. Då grundades Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum r.f som samlade in jakt- och fiskeutrustning, samt andra atnografiskt värdefulla föremål, så som verktyg. Föremålen blev inköpta på auktioner eller donerades till föreningen. I början förvarades föremålen i en vedbod och senare i en inhyrd lokal i Norrböle, Mariehamn. Samlingarna fick en permanent plats år 1995 i Käringsund i Eckerö med en nybyggd museibyggnad. Museets samlingar är viktiga för åländska samhället då människor har idkat jakt och fiske i århundraden för att försörja sig själva och sina familjer.

Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum

Stödföreningen är fortfarande verksamma och är en viktig del av museet som bidrar med frivilliga krafter. Om du vill delta i museets frivilligverksamhet, hör av dig direkt till museet eller till stödföreningens kontakt Karl-Anders Lindholm på telefon +358 457 3749858. Bidrag tas också gärna emot till Stödföreningens konto FI0766010002301547

Hållbarhetsarbete och tillgänglighet

Vi arbetar med att uppfylla kraven för den internationella hållbarhetsmärken Green Key för besöksanläggningar och attraktioner.

Besökare med funktionsnedsättning: Museet är anpassat för personer med rörelsehinder. Det finns ramper ute och inne samt handikapptoalett. Ramperna är dock ganska branta, men vi hjälper gärna till om det behövs. Det går bra att använda rullstol eller rullator i nästan precis hela museet. Vår handikapp ”parkeringsplats” invid rampen ute är ganska smal, men asfalterat. Assistenter behöver inte betala entréavgiften. Automatisk dörröppnare finns tyvärr inte, men ring på klockan bredvid dörren så kommer personalen och öppnar! Och vill ni ringa och fråga något angående tillgängligheten omkring eller i museet är ni mer än välkomna att göra så.

Besökare med små barn: Det går bra att ta in barnvagnen via rampen och man kommer fram med barnvagn i hela museet. Det finns också en sittvagn att låna för trötta små ben. Toaletten är utrustad med både skötbord, extra toalettring och potta.

Allergier: Museet har ett stort antal konserverade djur. Djuren och dammet kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer.

  Hundar och sällskapsdjur: Sällskapsdjur får inte följa med in på museet. Ledarhundar är självklart välkomna.

+358 (18) 38 299
+358 (0)40-588 6716
info@jaktfiskemuseum.ax